Joke

LI QIAOZHI
JOKE

Behind the scenes of Joke

KINEFINITY MINI4K
RODE VIDEOMIC PRO

사용된 RØDE 기기

VideoMic Pro

LI QIAOZHI

LI QIAOZHI - DIRECTOR

TANG YUHAN - DoP

JIAO JIAO - PRODUCER